Průběžná inventarizace

Řešení pro provozy, které si nemohou dovolit odstávku.

Průběžná inventarizace

Pokud není komplexní inventura praktická, je strategie PI alternativou, která může dobře fungovat. Tato služba dobře vyhovuje rušným distribučním centrům a velkoskladům.


Služba průběžné inventarizace

Služba průběžné inventarizace se nastavuje přímo podle provozu v místě poskytování. Jedná se o přímočarou koncepci, kdy se v pravidelných intervalech provádí počítání určité části zásob a aktualizace systému. Veškeré zásoby se běžně počítají jednou za rok nebo častěji.

Výhody této služby

  • Jednoduchá služba, kterou lze zavést i do plného provozu.
  • Zjištěné úbytky zásob se pravidelně aktualizují.
  • Činnost může být zaměřena podle priorit vztahujících se k zásobám.

Our Services

Komplexní inventura

Pravidelná inventarizace všech skladů je nezbytností. Společnost Orridge se nespokojuje s primárním účelem dat z inventarizace. Dále je zpracovává, aby vám mohla nabídnout víc. Mnoho klientů se shoduje v názoru, že služba se zaplatí sama, neboť zlepšuje zajištění dostupnosti zboží na prodejně a poskytuje cenné informace na podporu zvýšení tržeb.

POKRAČOVAT

Audity klíčových produktových řad

Doplněním komplexní inventury o častější inventury klíčových produktových řad lze řešit problémy s úbytky zásob i zvyšovat tržby.

POKRAČOVAT

Zjištění dostupnosti produktu na prodejně

Jako maloobchodník můžete mít vynikající řadu produktů za správnou cenu i loajální zákaznickou základnu, která je dychtivá je koupit. Váš dodavatelský řetězec vypadá schopně a dodává správné zboží do vašich prodejen.

POKRAČOVAT

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení