Odmítnutí odpovědnosti

Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky, všechny platné zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování platných místních zákonů.

Pokud nesouhlasíte s žádným z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo přistupovat k tomuto webu. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platným právem autorských práv a ochranných známek.

Použijte licenci

Povolení je dočasně stahovat jednu kopii materiálů (informace nebo software) na webových stránkách společnosti Orridge pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

  • upravovat nebo kopírovat materiály;
  • používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakýkoli veřejný displej (komerční nebo nekomerční);
  • pokus o dekompilaci nebo reverzní inženýrství jakéhokoli softwaru obsaženého na webových stránkách společnosti Orridge;
  • odstranit veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická notace z materiálů; nebo
  • převádět materiály na jinou osobu nebo zrcadlit materiály na jakémkoli jiném serveru.

Tato licence se automaticky ukončí, jestliže porušíte některá z těchto omezení a kdykoli jej můžete kdykoli ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte k dispozici, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály na webových stránkách společnosti Orridge jsou poskytovány tak, jak je. Společnost Orridge neposkytuje žádnou záruku, vyjádřenou nebo předpokládanou, a tímto odmítá a odmítá veškeré další záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv. Společnost Orridge navíc nezaručuje ani neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti používání materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách spojených s touto stránkou.

Omezení

V žádném případě společnost Orridge nebo její dodavatelé nebudou zodpovědni za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škody za ztrátu dat nebo zisk nebo z důvodu přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo neschopnosti používat materiály na webových stránkách společnosti Orridge, i když společnost Orridge nebo autorizovaný zástupce společnosti Orridge byla informována ústně nebo písemně o možnosti vzniku takové škody. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se tato omezení vztahovat na vás.

Revize a Errata

Materiály, které se objevují na webových stránkách společnosti Orridge, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Orridge nezaručuje, že některý z materiálů na svých webových stránkách je přesný, kompletní nebo aktuální. Společnost Orridge může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Společnost Orridge však nedělá žádnou závazek aktualizovat materiály.

Odkazy

Společnost Orridge nekontrolovala všechny stránky propojené s její internetové stránkou a nenese odpovědnost za obsah těchto odkazovaných stránek. Zahrnutí libovolného odkazu neznamená, že společnost Orridge potvrdila, že tato stránka existuje. Používání takovýchto propojených webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

Změna podmínek používání stránek

Společnost Orridge může tyto podmínky užití pro své webové stránky kdykoli bez upozornění změnit. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Smluvních podmínek.

Rozhodné právo

Veškeré nároky související s webovou stránkou společnosti Orridge se řídí zákony Spojeného království bez ohledu na ustanovení o kolizním právu.

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení