Komplexní inventura

Naše nejvíce žádaná služba. Při komplexní inventuře zjišťujeme skutečný stav veškerých zásob.

Komplexní inventura

Pravidelná inventarizace všech skladů je nezbytností. Společnost Orridge se nespokojuje s primárním účelem dat z inventarizace. Dále je zpracovává, aby vám mohla nabídnout víc. Mnoho klientů se shoduje v názoru, že služba se zaplatí sama, neboť zlepšuje zajištění dostupnosti zboží na prodejně a poskytuje cenné informace na podporu zvýšení tržeb.


Přehled výhod

 • Pohotové doplňování zásob díky aktuálním datům.
 • Stimulace okamžitých dodávek k zajištění správné dostupnosti produktu.
 • Větší možnost volby pro vaše zákazníky, zvýšení jejich spokojenosti a věrnosti.
 • Získejte spolehlivé údaje o úbytku zásob a výkaznictví na zlepšení stavu.
 • Ulevte prodejnám, aby se mohly plně soustředit na hlavní činnost.
 • Užijte si výhod flexibility adaptabilní služby
 • Vyhněte se kapitálovým výdajům a mzdovým nákladům.

Charakteristiky služby

 • Operativní řešení, které staví na první místo potřeby prodejny.
 • Inventarizace prováděná mimo prodejní dobu.
 • Metodika inventury připravená na míru profilu vašich zásob.
 • Přesnost prioritou číslo 1.
 • Lokální výkaznictví připravené na míru dle potřeb prodejny.
 • Centrální výkaznictví zaměřené na specifické problémy.
 • Zákaznická podpora a neustálý rozvoj služeb.

Jak to funguje

 • Operativní přístup vytvořený během konzultací.
 • Ověření koncepce a výstupů formou zkušebních inventarizací.
 • Kalendář inventur řízený společností Orridge.
 • Komunikace s prodejnou řízená společností Orridge, před, během i po inventarizaci.
 • Inventarizace prováděné v souladu s předem odsouhlasenými postupy.
 • Provádění zaměřeno na přesnost a čas inventury, což jsou klíčové indikátory výkonnosti (KPI).
 • MI a data inventury poskytovány průběžně za účelem kontroly.

Zákaznická podpora

 • Profesionální account manažeři pro jednotlivé klienty.
 • Silná struktura pro práci v terénu v rámci Spojeného království.
 • Vlastní školení a nábor zaměstnanců.
 • Regionální týmy plánování práce.
 • Vyhrazená IT infrastruktura zaměřená na klienta.
 • Zákaznická podpora 24 hodin.
 • Pravidelné schůzky hodnocení a vývoje služeb

Our Services

Audity klíčových produktových řad

Doplněním komplexní inventury o častější inventury klíčových produktových řad lze řešit problémy s úbytky zásob i zvyšovat tržby.

POKRAČOVAT

Zjištění dostupnosti produktu na prodejně

Jako maloobchodník můžete mít vynikající řadu produktů za správnou cenu i loajální zákaznickou základnu, která je dychtivá je koupit. Váš dodavatelský řetězec vypadá schopně a dodává správné zboží do vašich prodejen.

POKRAČOVAT

Průběžná inventarizace

Pokud není komplexní inventura praktická, je strategie PI alternativou, která může dobře fungovat. Tato služba dobře vyhovuje rušným distribučním centrům a velkoskladům.

POKRAČOVAT

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení