Kontroly u zdroje

Přesnost v bodu vlastnictví.

Kontroly u zdroje

Společnost Orridge je přesvědčena, že chceme-li poskytovat zákazníkům služby v plném rozsahu, musíme být schopni začít od začátku. A to je úkol kontroly u zdroje.


Kontroly dodavatelů u zdroje je možno provádět v docích, v celních skladech či vašich primárních konsolidačních centrech. Kontrola u zdroje probíhá podobně jako audity přesnosti výdeje zboží prostřednictvím vzorků. Zjištěná přesnost se extrapoluje, abyste vy i váš dodavatel dostali nezávislé hodnocení výkonnosti.

Kde je to praktické, můžeme provádět tyto audity také v prostorách vašich dodavatelů – a kontrolovat přesnost vám určené odcházející zásilky. Jelikož se může jednat o složitější proceduru, rádi se ujmeme jednání s vašimi dodavateli ohledně jejího provedení.

Our Services

Přesnost výdeje

„Dostupnost pro zákazníka“, „Tržby“, „Úbytek zásob“. Ve společnosti Orridge vědí, jak záleží na těchto ukazatelích výkonnosti. Nabízíme nákladově efektivní řešení, která vás podpoří při zlepšování těchto ukazatelů výkonnosti v celém vašem podnikání.

POKRAČOVAT

Přesnost nákladu

Problémy v konečné fázi logistiky mohou mít často velký vliv. Naložení vozidla před odesláním je jednoduché, ale případné chyby se mohou citelně projevit úbytkem zásob a nedostupností zboží.

POKRAČOVAT

Příjem zboží v dobré víře

Příjem zboží v dobré víře (GFR) je auditní proces měnící zavedený způsob řízení dodavatelského řetězce v maloobchodě.

POKRAČOVAT

Dodávky přímo do obchodu

Společnost Orridge nabízí služby pravidelných auditů těchto dodávek. Zavedením těchto auditů odbouráte potřebu kontroly dodávek v prodejně. Zboží budete přijímat „v dobré víře“.

POKRAČOVAT

Inventarizace velkoskladu a distribuce

Společnost Orridge si uvědomuje, že inventarizace ve velkoskladech a distribučních centrech je principiálně odlišná od inventarizace v prodejnách. Proto poskytuje speciální týmy pro včasné a kompletní audity. Může se jednat o kompletní inventuru skladu nebo průběžné zjišťování stavu zásob.

POKRAČOVAT

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení