Audity klíčových produktových řad

Částečná inventarizace, zaměřená z různých důvodů pouze na určité zásoby.

Audity klíčových produktových řad

Doplněním komplexní inventury o častější inventury klíčových produktových řad lze řešit problémy s úbytky zásob i zvyšovat tržby.


Klíčové produkty nejsou vždy pro maloobchod jedinečné, ale ihned dostupné kdekoliv. Když vám dojdou zásoby, může zákazník přejít ke konkurenci a nemusí se vrátit zpět. Tím, že zajistíte neustálou dostupnost kritických produktů, optimalizujete prodej a spokojenost zákazníka bude tam, kde ji chcete mít.

Tyto produkty přitahují pozornost těch, kdo za ně platí, i těch, kteří ne. Mohou tedy tvořit jak vysoký podíl tržeb, tak vysoký podíl úbytků zásob. Častějšími audity klíčových produktových řad můžete lépe porozumět, jak dochází ke ztrátám zásob, přesně se zaměřit na zjištěné problémy a zavést patřičná opatření. Další audity ověří, zda řešení funguje.

Jak to funguje

  • Počítání pouze cílových produktů.
  • Místní výkaznictví dodává managementu potřebné informace.
  • Data vytvářejí výsledky úbytku zásob centrálně.
  • Začíná doplňování zásob.

Proč to využívat?

  • Vyvarujte se vyprodání zásob a optimalizujte zásobování u nejprodávanějších produktů.
  • Získáte rychlejší a přesnější pohled na úbytek zásob, abyste mohli situaci řešit.
  • Sledujte účinek iniciativ v oblasti svých klíčových činností.

Our Services

Komplexní inventura

Pravidelná inventarizace všech skladů je nezbytností. Společnost Orridge se nespokojuje s primárním účelem dat z inventarizace. Dále je zpracovává, aby vám mohla nabídnout víc. Mnoho klientů se shoduje v názoru, že služba se zaplatí sama, neboť zlepšuje zajištění dostupnosti zboží na prodejně a poskytuje cenné informace na podporu zvýšení tržeb.

POKRAČOVAT

Zjištění dostupnosti produktu na prodejně

Jako maloobchodník můžete mít vynikající řadu produktů za správnou cenu i loajální zákaznickou základnu, která je dychtivá je koupit. Váš dodavatelský řetězec vypadá schopně a dodává správné zboží do vašich prodejen.

POKRAČOVAT

Průběžná inventarizace

Pokud není komplexní inventura praktická, je strategie PI alternativou, která může dobře fungovat. Tato služba dobře vyhovuje rušným distribučním centrům a velkoskladům.

POKRAČOVAT

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení