Školení

Klíčem je rozpoznávání a nabírání těch nejlepších pracovníků. Stejně důležité je školení a rozvoj našich zaměstnanců.


Každý regionální tým společnosti Orridge má specializovaný náborový a školicí tým, který rozvíjí dovednosti jak vedení terénních týmů, tak pracovníků inventarizací.

Všichni noví pracovníci se účastní úvodního školicího programu; jakmile jej úspěšně dokončí, jsou členové týmu ve zkušební době pravidelně hodnoceni při provádění inventarizací. Během zapracování je při prvních inventarizacích k dispozici instruktor.

Naše regionální řídící týmy pravidelně navštěvují prováděné inventury a všem členům týmů, které provádějí inventarizace, poskytují vedení. Těm, kteří to potřebují. je vždy k dispozici podpora a další možnosti rozvoje.

Naši náboroví a školicí pracovníci usilují o to, aby v týmech provádějících inventarizace našli ty, kteří mají potenciál dále se rozvíjet, což je v souladu se zásadou Orridge povyšovat pracovníky, kdykoliv je to možné.

Prostřednictvím efektivního školicího a hodnoticího programu a struktury podpory zaměstnanců je společnost Orridge schopna zaměstnávat pracovníky, kteří vyhoví potřebám zákazníků.

Jako potenciální pracovník inventarizace společnosti Orridge si můžete být jisti, že vám bude k dispozici krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá podpora.

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení