Odbiór w dobrej wierze

Skuteczność bez utraty kontroli.

Odbiór w dobrej wierze

Odbiór w dobrej wierze jest procesem audytu, który kwestionuje konwencjonalne zarządzanie łańcuchem dostaw dla detalu.


W ramach całego łańcucha dostaw zakłada się, że większość „zameldowanego" towaru jest zgodna z spisem, a kontrola jest niepotrzebna i tylko zwiększyłaby koszty.

Zgodnie z zasadą odbioru w dobrej wierze dostawa do magazynu jest przyjmowana bez żadnego sprawdzenia; przeprowadza się jedynie wyrywkowe kontrole przez zespoły magazynowe. Orridge może przysłać zespoły wykwalifikowanych audytorów do przeprowadzenia tych wyrywkowych kontroli, a następnie do przedstawienia klientowi i jego dostawcom niezbędnych narzędzi raportujących, które ułatwią stosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli i równowagi zwiększających dokładność.

Rozumiemy, że odbiór w dobrej wierze jest dużo bardziej skomplikowanym rozwiązaniem niż zwykłe zrezygnowanie z regularnej kontroli dostaw. Orridge ma dużą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, dzięki czemu może wspomagać klienta w procesie konfiguracji - wsparcie to może mieć formę zaangażowania dostawcy, analizy przypadków biznesowych albo pomocy udzielanej na miejscu.

Stosowanie zasady odbioru w dobrej wierze i korzystanie ze wsparcia Orridge ma liczne zalety, a największe z nich to:

  • Usprawnienie pracy dzięki akceptowaniu dostaw w dobrej wierze.
  • Szybsza procedura przyjmowania dostaw przynosząca wzrost wydajności dostawcy.
  • Szybszy przepływ zapasów przez łańcuch dostaw.
  • Pozyskiwanie danych na bieżąco, a także szybkie i proste usuwanie zatorów.
  • Solidne dane na temat dokładności, które gwarantują spójny i przemyślany proces roszczeniowy.

Our Services

Dokładność wydawania

„Dostępność klienta”, „Sprzedaż”, „Kurczenie się”. Pracownicy Orridge dobrze wiedzą, jak ważne są wskaźniki wydajności. Oferujemy niedrogie rozwiązania, które pomagają poprawić te wskaźniki we wszystkich aspektach działalności klienta.

DALEJ

Zgodność ładunku

Ostatnia przeszkoda w procesie logistycznym często może mieć najpoważniejsze konsekwencje. Załadunek towaru do ekspedycji jest czynnością prostą, ale każdy błąd może spowodować braki i wywołać problemy z dostępnością towaru w magazynie.

DALEJ

Kontrola pochodzenia

Zgodnie z filozofią Orridge zaoferowanie klientom kompleksowej usługi wymaga cofnięcia się do samego początku. I o to właśnie chodzi w kontroli pochodzenia.

DALEJ

Dostawy bezpośrednio do sklepu

Orridge oferuje usługę polegającą na regularnym audycie takich bezpośrednich dostaw. Korzystając z niej, można zrezygnować z kontroli dostaw w sklepie i zacząć akceptować te dostawy zgodnie z zasadą "dobrej wiary".

DALEJ

Inwentaryzacja w magazynach i centrach dystrybucyjnych

Przeliczanie towaru w dużych magazynach i centrach dystrybucyjnych ma swoją specyfikę, dlatego zapewniamy specjalistyczne zespoły, które są w stanie przeprowadzić audyt terminowo i kompleksowo, niezależnie od tego, czy chodzi o pełną inwentaryzację magazynu, czy o inwentaryzację ciągłą.

DALEJ

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie